A la nostra escola bressol cada infant és atès de manera individualitzada, i es valora la història i el bagatge personal. La intervenció individualitzada permet oferir a cadascú els reptes i els ajuts que necessita per aprendre i desenvolupar-se de manera harmònica.

Els valors que ens hem proposat que caracteritzen la nostra escola són:

  • Potenciar els hàbits d’autonomia que els ajudarà a crear un auto imatge positiva.
  • Treballar actitud i valors que ajudaran als nens/es a valorar-se a si mateixos i als altres.
  • Potenciar l’experimentació i el joc per afavorir el desenvolupament global dels infants.
  • Observar amb atenció els nens i nenes per poder prevenir possibles dificultats.
  • Crear un ambient afectiu i estimulador perquè se sentin bé a l’escola.
  • Atendre les necessitats de cada nen/a i afavorir el seu desenvolupament.
  • Potenciar el desenvolupament de l’expressió oral i gestual.
  • Despertar la curiositat i l’interès per la cultura pròpia del nostre país.

-