En aquestes edats primerenques els infants depenen molt dels adults.

Són ells els que organitzen i dirigeixen les seves vides.

 

A la nostra escola es valora molt la relació dels nens i les nenes amb les Mestres. Durant el temps que estan a l’escola els infants aprendran a caminar, a manipular objectes, a parlar… en una paraula, creixeran.

 

És molt important que l’ambient que els envolti sigui càlid, molt afectuós i ric en estímuls, un lloc on se sentiran a gust i estimats.

 

Per aconseguir que els infants es desenvolupin plenament, la Llar s’ha marcat els següents objectius:

  • Potenciar els hàbits d’autonomia que ajudaran als nens i nenes a crear una auto imatge positiva.
  • Treballar actitud i valors que ajudaran als nens/es a valorar-se a si mateixos i als altres.
  • Potenciar l’experimentació i el joc per afavorir el desenvolupament global dels infants.
  • Crear un ambient afectiu i estimulador perquè els infants se sentin bé a l’escola.
  • Atendre les necessitats de cada nen/a i afavorir el seu desenvolupament.
  • Observar amb atenció els nens i nenes per poder prevenir possibles dificultats.
  • Potenciar el desenvolupament de l’expressió oral i gestual.
  • Despertar la curiositat i l’interès per la cultura pròpia del nostre país.